SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
İmar Planı

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemize ait hazırlanan İmar Planları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05/04/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Planlama alanı bütününde %50,96 oranında sanayi parseli, yaklaşık %9,89’luk bölümü sosyal, teknik donatı alanı ve park, %2,15’i hizmet destek alanı, %26,31’i kurum görüşleri ve arazinin fiziki durumuna göre yol, sağlık koruma bandı, orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak arazi yapısına uygun bir yaklaşımla planlanmıştır.

İmar planına esas hazırlanan Parselasyon planı 30/07/2019 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanmış olup Planlama alanında;4 adet 10.001-20.000 m² D tipi, 11 adet 7.001-10.000 m² C tipi, 21 adet 5.001-7.000 m2 B tipi, 28 adet 3.000-5.000 m2 A tipi olmak üzere toplam 64 adet sanayi parseli yer almaktadır.

Parsel Bilgi
Blok: C
Alan: 1400m2
Firma: Boş
PARSEL TAHSİSİ BAŞVURU FORMU
PARSEL TAHSİSİ BAŞVURU FORMU
OSB İMAR PLANI
OSB İMAR PLANI
SANAYİ BİLGİ PARSEL PAFTASI
SANAYİ BİLGİ PARSEL PAFTASI